Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

V dňoch 15.-16.2.2017 Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizovala v Nitre už šiesty ročník Záhradníckeho Fóra, medzinárodného seminára určeného nielen záhradným architektom, realizátorom, záhradníckym firmám, ale aj pracovníkom Mestských úradov, útvarov správy zelene, orgánov ochrany ŽP, ochrany prírody a pamiatkových úradov, pedagogickým a výskumným pracovníkom a študentom. FZKI sa aktívne podieľala na príprave seminára, prezentácii ateliérových prác študentov KZKA a prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (KBZ) vystúpila s vyžiadanou prednáškou.

Prednáškové bloky oboch dní priniesli pestrú škálu prednášok slovenských a českých odborníkov a výskumníkov. Témy prednášok reflektovali súčasné trendy v tvorbe zelenej infraštruktúry sídel, úprav zadržiavajúcich a opätovne využívajúcich zrážkovú vodu v sídlach, možností zvyšovania biodiverzity v urbanizovanom prostredí, možnosti uplatnenia vertikálnych a strešných záhrad v súkromných i administratívnych priestoroch. Tretí blok prednášok bol zameraný na konkrétne biotechnické postupy – mechanizovanú výsadbu cibuľovín,  letničkové záhony v ZKA a ochranu koreňovej sústavy stromov pri stavebnej činnosti.

V utorok večer, po prednáškovej časti, sa uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov druhého ročníka súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2016. Celkovo bolo prihlásených 19 realizácií, v rámci jednotlivých kategórií  nasledovne:  8 záhrad, 4 parky a 7 záhradných detailov. Hodnotenie 5 člennej poroty nájdete na webe.

 

facebook icon