Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia, sympatizanti !

Naša Spoločnosť sa tento rok opätovne uchádza o Vašu podporu v podobe 2% (3%) z dane z príjmu.

Ako postupovať ?:

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2016 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov", kde môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi.

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska do 30.apríla 2017

Všetky potrebné informácie nájdete na www.rozhodni.sk

Editovateľné tlačivo "Vyhlásenie"

Údaje o spoločnosti:
Obchodné meno (názov): Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tribečská 1, 949 01 Nitra

IČO: 31 193 749

Vaše 2 % použijeme na propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby prostredníctvom vzdelávania, organizácie seminárov, konferencií, výstav a na organizačné zabezpečenie priebehu súťaže Záhrada, park a Detail roka

Ďakujeme

facebook icon