Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Avizovaná exkurzia do Berlína sa uskutoční v dňoch 16. - 20. 5. 2017.

Okrem prehliadky areálu IGA Berlín 2017 https://iga-berlin-2017.de/gartenausstellung, https://iga-berlin-2017.de/sites/default/files/media-library/iga_uebersichtsplan-legende_om_web.pdf bude program zameraný na významné objekty záhradnej a krajinnej tvorby. Pri obhliadke jednotlivých objektov bude zabezpečený odborný výklad domácich krajinných architektov. Nevynecháme samozrejme ani najvýznamnejšie pamiatkové objekty a významné stavby na území Berlína.

Doprava bude zabezpečená autobusom. Odchod v utorok 16.5. 2017 z Bratislavy a príchod do Bratislavy v nedeľu 21. 5. 2017 v ranných hodinách.

Podrobný program a bližšie organizačné informácie už čoskoro !

 

facebook icon