Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vás pozýva na odborný seminár

Detské ihriská, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla2017 v Nitre.

Seminár si kladie za cieľ oboznámiť účastníkov s platnou legislatívou a technickými normami v oblasti zariadení detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení, ako aj povinnosťami prevádzkovateľov týchto zariadení.

Ďalej sa účastníci oboznámia s rôznymi prístupmi pri navrhovaní a tvorbe detských ihrísk a priestorov pre deti a mládež.

Viac informácií a prihlášku nájdete v priložených súboroch:

facebook icon