Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2018

srdečne Vás pozývame na 6. ročník odbornej konferencie ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2018, ktoré sa bude konať v dňoch 14.- 15.02.2018 v priestoroch PKO v Nitre

Čítať ďalej...

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2018 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Vás pozýva na odborný seminár

Detské ihriská, ktorý sa uskutoční dňa 5. apríla2017 v Nitre.

Seminár si kladie za cieľ oboznámiť účastníkov s platnou legislatívou a technickými normami v oblasti zariadení detských ihrísk a športovo-rekreačných zariadení, ako aj povinnosťami prevádzkovateľov týchto zariadení.

Ďalej sa účastníci oboznámia s rôznymi prístupmi pri navrhovaní a tvorbe detských ihrísk a priestorov pre deti a mládež.

Viac informácií a prihlášku nájdete v priložených súboroch:

facebook icon