Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Do tretieho ročníka súťaže bolo prihlásených spolu 14 diel. Na rozdiel od minulých ročníkov najviac objektov bolo v kategórii Detail. Päťčlenná porota v priebehu októbra navštívila všetky prihlásené diela a v súčasnej dobe prebieha hodnotenie.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na tradičnej konferencii Záhradnícke fórum, ktoré sa bude konať v dňoch 14 .- 15. 2. 2018 v PKO Nitra.

Prehľad prihlásených diel s fotografiami nájdete v našej fotogalérii alebo priamo cez nasledovné odkazy:

facebook icon