Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Podporiť naše aktivity môžu všetci naši členovia, priaznivci, sympatizanti formou poukázania 2% z odvedených daní za rok 2017.

Dôležité termíny:
⦁    do 31. marca 2018 - Podanie daňových priznaní - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
⦁    do 30. apríla 2018 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane
Zamestnanci:
1.    Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2.    Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3.    Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Na stiahnutie: Editovateľné tlačivo "Vyhlásenie"


Údaje o Spoločnosti:
OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu občianske združenie
Tribečská 1
949 01 Nitra
IČO: 31 193 749
Vaše 2 % použijeme na propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby prostredníctvom vzdelávania, organizácie seminárov, konferencií, výstav.

Ďakujeme
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

 

facebook icon