Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

7. ročník odbornej konferencie sa uskutočnil v dňoch 14. - 15. 2. 2018 v priestoroch PKO v Nitre. Konferencie sa zúčastnilo 270 účastníkov, svoje výrobky a služby predstavilo 26 vystavovateľov, účastníci si mohli vypočuť 15 odborných prednášok. S cieľom zlepšovať a skvalitňovať úroveň Záhradníckeho fóra bola účastníkom zaslaná anketa, v ktorej mohli vyjadriť na podujatie svoj názor.

Vyhodnotenie ankeky nájdete v priloženom dokumente: Záhradnícke fórum - vyhodnotenie ankety.

 

 

facebook icon