Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

9. ročník konferencie s uskutoční v dňa 12. - 13. 2. 2020  tradične v  PKO Nitra

 

Čítať ďalej ...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Tohto roku vyhlásila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu  4. ročník súťaže Záhrada, Park a Detail roka. Do súťaže bolo prihlásených 23 diel, z toho 6 parkov, 9 záhrad a 8 detailov, čo je doposiaľ   najviac  v  histórii súťaže. V priebehu septembra  prebehlo hodnotenie prihlásených diel päťčlennou odbornou komisiou, ktorá navštívila a podrobila hodnoteniu všetky prihlásené diela. Hodnotenie je jednokolové a výsledkom bude určenie poradia na prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách.


Výsledky súťaže budú tradične vyhlásené na konferencii Záhradnícke fórum v Nitre, (13.- 14. 2. 2019) a publikované  v časopise Záhrada*Park*Krajina. Prehľad prihlásených diel si zatiaľ môžete pozrieť v našej fotogalérii:

 

facebook icon