Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2018

Ďakujeme za účasť na záhradníckom fóre 2018, tešíme sa na Vás opäť o rok!

Fotogaléria: Záhradnícke fórum 2018

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2018 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Tohto roku vyhlásila Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu  4. ročník súťaže Záhrada, Park a Detail roka. Do súťaže bolo prihlásených 23 diel, z toho 6 parkov, 9 záhrad a 8 detailov, čo je doposiaľ   najviac  v  histórii súťaže. V priebehu septembra  prebehlo hodnotenie prihlásených diel päťčlennou odbornou komisiou, ktorá navštívila a podrobila hodnoteniu všetky prihlásené diela. Hodnotenie je jednokolové a výsledkom bude určenie poradia na prvých 3 miestach v jednotlivých kategóriách.


Výsledky súťaže budú tradične vyhlásené na konferencii Záhradnícke fórum v Nitre, (13.- 14. 2. 2019) a publikované  v časopise Záhrada*Park*Krajina. Prehľad prihlásených diel si zatiaľ môžete pozrieť v našej fotogalérii:

 

facebook icon