Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

9. ročník konferencie s uskutoční v dňa 12. - 13. 2. 2020  tradične v  PKO Nitra

 

Čítať ďalej ...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre organizuje akreditovaný kurz celoživotného vzdelávania - Arboristika v správe a údržbe zelene. Kurz je určený pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy a firmy z oblasti správy a údržby drevín.

Termíny aj ďalšie informácie nájdete v priloženom dokumente a na stránke fakulty: http://www.fzki.uniag.sk/sk/arboristika-v-sprave-a-udrzbe-zelene/

Prihlasovanie na termíny bude možné prostredníctvom webovej stránky:  http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

 

facebook icon