Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Milí kolegovia a sympatizanti SZKT, ďakujeme, že ste sa zúčastnili ôsmeho ročníka odbornej konferencie Záhradnícke fórum 2019. S cieľom zlepšovať a skvalitňovať jeho úroveň sme pre Vás pripravili anonymný dotazník, ktorého vyplnením a Vašimi postrehmi budeme môcť zvyšovať kvalitu tých oblastí, ktoré sa Vám zdali nedostatočné.
Ďakujeme za čas a odpovede a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Správna rada SZKT

odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/1mEhJLkmTmyLLjEbbcNA5Tbsh6cvotvu5A_cbqfAZHGQ/edit

facebook icon