Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Názov projektu: Implementácia Smart and Green riešení v krajinách V4
Typ projektu: Višehradsky projekt , podporený International Visegrad fund
Zapojení partneri:
CEEweb for Biodiversity (HU)
Společnosť pro zahradní a krajinnú tvorbu (SK)
Spoločnosť pre záhradnú a krajináťskou tvorbu (CZ)
Polish Green Roof Association (PL)
Opis projektu:
Projekt je zameraný na zamestnancov samospráv, organizácií a riadiacich a rozhodovacích orgánov s cieľom poukázať na fungujúce a dobré príklady Smart and Green riešení v krajinách V4. V rámci projektu budú navštívené vybrané modelové územia, možnosť konzulácií a diskusií s odborníkmi v daných krajinách.

Harmonogram odborných exkurzií:

5 March 2019 in Budapest, Hungary: ‘Smart way of wastewater treatment in a city – Organica Water’

Fotogaléria Budapest, Hungary

7 March 2019 in Nitra, Slovakia: ‘Smart City Mobility System and green infrastructure in Nitra, Slovakia’

Fotogaléria Nitra, Slovakia

14 March 2019 in Litoměřice, Czech Republic: ‘Energy management of the city of Litoměřice’

Fotogaléria Litoměřice, Czech Republic

15 March 2019 in Wrocław, Poland: ‘Alternative urban greenery: green roofs and living walls in Wrocław, Poland’

Fotogaléria Wrocław, Poland

Oficiálna stránka projektu:

 
facebook icon