Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia, sympatizanti !

Naša Spoločnosť sa tento rok opätovne zaregistrovala do zoznamu prijímateľov a  uchádza o Vašu podporu v podobe 2% (3%) z dane z príjmu.

Ako postupovať ?

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):
Priamo v daňovom priznaní za rok 2018 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov", kde môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi.

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:
1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
2. Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska do 30.apríla 2019

Všetky potrebné informácie  ako aj  editovateľné tlačivá nájdete na www.rozhodni.sk

Údaje o spoločnosti:
Obchodné meno (názov):  Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Tríbečská 1, 949 01 Nitra
      
IČO: 31 193 749

Vaše 2 % použijeme  na organizačné zabezpečenie priebehu  súťaže Záhrada, Park a Detail roka

Ďakujeme !

 

facebook icon