Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia , 

pozývame Vás na odborný seminár TECHNIKA A TECHNOLÓGIE REZOV STROMOV,

ktorý sa uskutoční v Nitre dňa 11.4.2019.

Jednotlivé rezy stromov budú prezentované na množstve fotografií dokumentujúcich konkrétne príklady z praxe. Seminár preto odporúčame predovšetkým pracovníkom realizačných firiem, pracovníkom mestských verejnoprospešných služieb, ktoré vykonávajú starostlivosť o mestskú zeleň, pracovníkom odborov životného prostredia mestských a obecných úradov, ktorí zadávajú, preberajú a kontrolujú vykonávanie rezov drevín.

Seminár bude viesť skúsený lektor a arborista s dlhoročnou arboristickou praxou Ing. Pavel Wágner.

Na seminár sa môžte prihlásiť v termíne najneskôr do 31.3.2019.  Pokiaľ máte o seminár záujem, urobte tak čo najskôr - kapacita je obmedzená !

Program a záväznú prihlášku nájdete v priložených súboroch:

facebook icon