Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

9. ročník konferencie s uskutoční v dňa 12. - 13. 2. 2020  tradične v  PKO Nitra

 

Čítať ďalej ...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na odbornú  exkurziu 

Palladiove vily so záhradami a krásy Veneta - Taliansko

Mesto Vicenza a Palladiove vily v Benátsku („City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto“) je názov kultúrnej pamiatky svetového dedičstva UNESCO (zapísaná v roku 1994 ), ktorá mimo Vicenzu obsahuje rad stavieb talianskeho architekta Andreu Palladia. 

 

Viac informácií nájdete v priložených súboroch:

 

Na exkurziu je možné sa prihlásiť v  termíne  do 30.6.2019

 

facebook icon