Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

9. ročník konferencie s uskutoční v dňa 12. - 13. 2. 2020  tradične v  PKO Nitra

 

Čítať ďalej ...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Konferencia URBANSCAPES 2019 Ostrava je fórom pre diskusie a  hľadania profesionálnych riešení, ako sa vysporiadať s dopadmi klimatických zmien na životné prostredie v mestách, s dôrazom na problematické urbánne územia.

Účastníkmi bude odborná i laická verejnosť, politici i technici, akademici aj stavitelia, zvolení zastupitelia a investori, krajinánní architekti, urbanisti, architekti i mestskí dizajnéri a ďalší z celej Európy.

Členovia SZKT majú zvýhodnené vstupné.

Pozvanku a program nájdete v priložených súboroch:

facebook icon