Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Konferencia URBANSCAPES 2019 Ostrava je fórom pre diskusie a  hľadania profesionálnych riešení, ako sa vysporiadať s dopadmi klimatických zmien na životné prostredie v mestách, s dôrazom na problematické urbánne územia.

Účastníkmi bude odborná i laická verejnosť, politici i technici, akademici aj stavitelia, zvolení zastupitelia a investori, krajinánní architekti, urbanisti, architekti i mestskí dizajnéri a ďalší z celej Európy.

Členovia SZKT majú zvýhodnené vstupné.

Pozvanku a program nájdete v priložených súboroch:

facebook icon