Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Pozývame Vás na nemeckú spolkovú výstavu BUGA 2019, ktorá sa koná v meste Heilbronn. Cestou by sme si pozreli v južných Čechách staršie aj novšie realizácie verejnej a vyhradenej zelene v mestách Třeboň a Plzeň. V Norimbergu úpravu časti jazera Wöhrder See.

Zadaním pre BUGA 2019 bola revitalizácia bývalej industriálnej plochy v strede mesta a vytvorenie novej mestskej štvrti s novými parkovými plochami, krajinárskou úpravou rieky Neckar, s plochami pre krátkodobú rekreáciu určenými pre hry a šport. Plocha záhradníckej výstavy má vyše 40ha, ale súčasťou je aj modelový projekt  novo vznikajúcej mestskej štvrti, v ktorej  už v súčasnosti žije prvých 800 obyvateľov.

Program exkurzie

1.    deň:  odchod v ranných hodinách (cca 7:00) autobusom z Nitry, Bratislavy – pokračovanie cez Rakúsko do českého mesta Třeboň, prehliadka zelene mesta a zaujímavých objektov v okolí, ubytovanie v Českých Budějoviciach
2.    deň: presun do Plzně – komentovaná prehliadka vybraných objektov mestskej zelene (sadový okruh okolo historického jadra, revitalizovaný park, prímestská rekreačná zeleň), presun do Heilbronnu – ubytovanie
3.    deň: BUGA 2019, odborný výklad + individuálne prehliadka, večer návšteva vinárstva (Heilbronn je s viac  ako  500 hektárov vinohradníckych plôch jednou z najvýznamnejších vinárskych obcí v Nemecku) resp. prehliadka mesta s turistickým sprievodcom, ubytovanie
4.    deň: odchod smer Norimberg – prehliadka revitalizácie severného brehu jazera Wöhrder See, odchod domov  po diaľnici  len s hygienickým prestávkami cez Rakúsko, Bratislavu, ukončenie exkurze v Nitre

Garantka nemeckej časti exkurzie: Ing. Jitka Trevisan

Bližšie informácie ohľadom ceny a prihlásenia zverejníme neskôr, po potvrdení rezervácie ubytovania a dopravy.

 

facebook icon