Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Milí kolegovia, priatelia a kamaráti, máme pre Vás smutnú správu. 5. októbra 2019 od nás navždy odišiel náš milý kamarát, priateľ, kolega, známy, jednoducho náš Juro Zvědělík. Možno ste mnohí netušili, že je vážne chorý, do poslednej chvíle bol priateľský, kamarátsky, spoľahlivý v pracovných aj osobných kontaktoch. Stratili sme výborného kamaráta a kolegu, starostlivého syna a brata, otca milujúceho syna, o ktorého sa sám nezištne staral.

 

Juro, budeš nám chýbať, navždy zostaneš v našich spomienkach a srdciach.

 

Česť Tvojej pamiatke.

 

 

 

facebook icon