Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

9. ročník konferencie sa uskutoční v dňoch 12. - 13. 2. 2020  tradične v  PKO Nitra,   Ulica J. Kráľa 4, Nitra

Program konferencie sme zamerali na aktuálne témy  a trendy v záhradnej a krajinnej tvorbe súvisiace so zmenou klimatických a spoločenských  podmienok. Nebudú chýbať inšpiratívne príklady zo Slovenska, ale aj zo  zahraničia, predovšetkým z Českej republiky. Program druhého dňa sa potom zameriava na   praktické prednášky z oblasti arboristiky, údržby a zakladania zelene.

Firmám ponúkame možnosť prezentovať svoje výrobky a služby prostredníctvom vystavovateľských plôch, firemnej  prezentácie počas programu konferencie , distribúcie propagačných materiálov pre účastníkov konferencie.  Rezervujte si vystavovateľské priestory včas !

Uvítame samozrejme aj niektorú z foriem  sponzorstva. Sponzorom podľa jednotlivých kategórií  ponúkame možnosti rôznych foriem  firemnej prezentácie počas konania akcie.

Tešíme sa na Vás.

Priložené súbory:

 

 

facebook icon