Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...


Správna rada zvolená vo voľbách na Valnom zhromaždení členov SZKT konanom dňa 12.2.2020 si na svojom prvom ustanovujúcom zasadnutí zvolila  predsedu a podpredsedu správnej rady, členov a predsedu revíznej komsie. Pre obdobie rokov 2020 - 2023 bude správna rada a revízna komisia pracovať v nasledovnom zložení:

Správna rada SZKT        

predseda SR: Ing. Zoltán Balko
podpredseda SR: Ing. Eugen Lipka
členovia SR:  Ing. Alica Beňová,   Ing. Mária Bihuňová,PhD.,  Ing. Gabriel Izsák, Ing. Eugen Guldan, PhD.,  Ing. Štefan Lančarič, PhD., Ing. Libuše Murínová, Ing. Mária Parráková

Revízna komisia

predsedníčka RK: Ing. Denisa Lukáčová 

členovia RK: Ing. Lucia Gáborová, Ing. Miroslav Horváth 

 

facebook icon