Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Kolegyne, kolegovia,

niektorí z Vás sa prihlásili na Trvalkový kurz, ktorý sa konal–mal konať v termínoch 6.3, 20.3. a 21.3. 2020. Bohužiaľ, druhá a tretia časť kurzu sa už nemohla v plánovaných termínoch uskutočniť. Netrúfame si teraz predpovedať kedy, ale pevne veríme, že  podľa aktuálnej situácie sa podarí kurz ešte tomto roku dokončiť, rovnako ako zrealizovať ďalšie semináre, ktoré sme pre Vás pripravovali.

Zatiaľ  Vám prinášame aspoň niekoľko tipov   pre inšpiráciu a poučenie – čítanie  na tému „Trvalky“:


Pokusné trvalkové záhony v Dendrologické zahradě Průhonice, Druhové složení jednotlivých záhonů

Adam Baroš

https://dendrologickazahrada.cz/vyzkumne-aktivity/pokusne-trvalkove-zahony


Podrostové trvalkové záhony -

Extenzivní bylinné výsadby pro stinná a polostinná stanoviště

Certifikovaná metodika

Adam Baroš, Ivana Barošová, Renata Pešičková

https://dendrologickazahrada.cz/vyzkumne-aktivity/podrostove-trvalkove-zahony


Doporučený sortiment záhonových peren

http://doporucenysortiment.cz/files/200201_doporuceny_sortiment_zahonovych_peren.pdf

http://doporucenysortiment.cz/?fbclid=IwAR3jycbZpQkU4bA5MdH1JBFGOkOqQNAvJM2XD4k4jYPwBEoXGQ5M30ZUAKo


METODIKA PRO VÝBĚR VHODNÝCH DRUHŮ DŘEVIN A BYLIN PRO VENKOVSKÁ SÍDLA

Certifikovaná metodika, kolektív autorov

https://www.venkovskazelen.cz/_soubory/metodika_final.pdf


Trvalkové záhony s autoregulací

Adam Baroš

http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/inspirace/ostatni-2/trvalky-zahony-s-autoregulaci/

 

Podrosty a jejich udržitelnost

Ondřej Fous

http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/inspirace/ostatni-2/podrosty-a-jejich-udrzitelnost/?tema=block#cl_357


Kvalita a trvalkový záhon

Ondřej Fous

http://www.szuz.cz/cs/hlavni-menu/inspirace/ostatni-2/kvalita-a-trvalkovy-zahon/?tema=block#cl_348Tohto roku uplynulo 130 rokov od narodenia Karla Čapka.  Na jeseň 2016 sa začala oprava dvojdomu v Prahe , kde spisovateľ býval so svojim bratom Josefom a jeho rodinou. Dom by sa mal predstaviť v podobe z obdobia  druhej polovice 30. rokov minulého storočia, t. j. z doby v ktorej Karel Čapek vo vile žil. Úpravou prechádza tiež slávna záhrada.......


Rozhovor s Ondřejem Fousem o obnove záhrady Karla Čapka , Respekt, 2020

https://www.respekt.cz/rozhovor/o-zazraku-a-zahade-na-zahrade-karla-capka


Zahrada Karla Čapka, Novinky.cz, 2014

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zahrada-karla-capka-se-navraci-do-puvodni-podoby-350344


Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky, Tiatiana Kuťková, Jiří Uher, 2017

http://invenio.nusl.cz/record/370655/files/nusl-370655_1.pdf

A ešte pridávame tipy na  dobré knihy o trvalkách:

Smíšené trvalkové výsadby

Adam Baroš, Jiří Martinek, 2018


Květiny pro suché zahrady

Petr Hanzelka, 2018


Kompozície bylín v záhradno-architektonickej tvorbe

Dagmar Hillová, 2018Dobré čítane a buďte zdraví, priatelia !

 

facebook icon