Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Používanie mulčovacej  textílie vo výsadbách je na Slovensku ešte stále dosť bežné. V Českej republike sa medzi záhradníkmi zaužívalo pre čiernu mulčovaciu textíliu nelichotivé pomenovanie „černý hadr".

Veľmi často sa v praxi stretávame s tým, že projektant alebo realizátor podľahne  podmienke investora či majiteľa záhrady realizovať položenie textílie s falošnou ilúziou   „bezúdržbovej“ záhrady.

Ako je to teda s  mulčovacími textíliami ? Na túto tému Vám ponúkame  niekoľko článkov.

 

Textilie vs. rostliny, Ondřej Fous – "černý flór"

http://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2020/mulcovanie/cerny_flor.jpg

Naozaj potrebujeme mulčovacie textílie?, Milan Beutelhauser

https://www.zahrada.sk/magazine/naozaj-potrebujeme-mulcovacie-textilie

Vliv mulčovacího materiálu na trvalkové výsadby, Radek Prokeš

https://szkt.cz/wp-content/uploads/2020/03/ZPK_4_2019_Mulcovani.pdf

Zamyšlení nad mulčovací textílií, Pavel Chlouba

https://pavelchlouba.blogspot.com/2018/07/zamysleni-nad-mulcovaci-textiilii.html?spref=fb

Pavel Chlouba mal v roku 2019 na Záhradníckom fóre prednášku na tému mulčovanie. Pripomeňme si jej obsah aspoň formou ppt prezentácie – Mulčovanie a rastliny.

http://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2020/mulcovanie/rastliny_a_mulcovanie.pdf

 
Aké máte názory a skúsenosti s použitím mulčovacej textílie a mulčovaním vôbec?  Podeľte sa.
 
 
facebook icon