Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje 6. ročník súťaže

Záhrada, Park a Detail roka 2020

Termíny:

15. SEPTEMBER 2020

 

UZÁVERKA PRIHLÁŠOK

SEPTEMBER - OKTÓBER 2020

 

HODNOTENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL

FEBRUÁR 2021

 

PREDSTAVENIE PRIHLÁSENÝCH DIEL, VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE CIEN

Záhradnícke fórum 2021

 

Pripomíname, že do súťaže sa môžu prihlásiť nielen projektanti a realizátori, ale aj investori, či už súkromní, ale aj obce a mestá, ktoré zrealizovali v uplynulom období (minimálne 1 rok, maximálne 5 rokov od ukončenia realizácie) úpravu verejných priestranstiev, zrekonštruovali alebo založili nové parky, prípadne ich ucelené časti.

Sme presvedčení, že aj na Slovensku existujú kvalitné diela záhradnej a krajinnej architektúry, osvietení investori, kvalitní a schopní projektanti a realizátori. Propagujte svoju tvorbu, propagujte náš odbor !

Súťažné podmienky a prihlášky do jednotlivých kategórií nájdete v priložených súboroch:

 

 

facebook icon