Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Kolegyne, kolegovia, prednášku ÚSTREDNÉHO KONTROLNÉHO A SKÚŠOBNÉHO ÚSTAVU POĽNOHOSPODÁRSKEHO na tému "Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov. Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy" nájdete na tomto odkaze: Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov. Udeľovanie oprávnení vydávať rastlinné pasy (prednáška)

Prednášku ako aj ďalšie podrobné informácie, ktoré sa týkajú rastlinných pasov sú zverejnené na web stránke https://www.uksup.sk/rastlinne-pasy

 

facebook icon