Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Vážené kolegyne, kolegovia,

aj tohto roku  môžete naše aktivity  podporiť formou poukázania 2% z odvedených daní za rok 2020.

Pokiaľ podávate daňové priznanie, vyplníte poukázanú sumu  a údaje o prijímateľovi priamo v  tlačive daňového priznania.

V prípade, že ste zamestnanec postupujte nasledovne:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daňz príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.  (Na stiahnutie: Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 doručte vyplnené formuláre (Potvrdenie o zaplatení dane + Vyhlásenie) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

Vaše 2 % použijeme na propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby, na organizáciu a propagáciu súťaže Záhrada, Park a Detail roka.

Ďakujeme.

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

 

Údaje o Spoločnosti:

IČO: 31193749

PRÁVNA FORMA: občianske združenie

OBCHODNÉ MENO (NÁZOV): Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

SÍDLO: Tribečská 1, 949 01 Nitra

 

facebook icon