Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

 

Od 1. mája 2008 nastala zmena v zložení Správnej rady SZKT.

Ing. Michaela Mederlyová vystúpila zo SR SZKT.

Za jej doterajšiu dlhoročnú činnosť v Spoločnosti, ktorá bola výrazná hlavne v organizácii odborných exkurzií doma aj v zahraničí ako aj vo funkcii tajomníka Spoločnosti, jej patrí od všetkých členov úprimné poďakovanie.

Želáme veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote a naďalej rátame s aktívnou spoluprácou na akciách Spoločnosti.

Novým členom SR SZKT je Ing. Martin Kolník, ktorý bol riadne zvolený vo voľbách v roku 2007.

facebook icon