Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

 

Od 1. mája 2008 nastala zmena v zložení Správnej rady SZKT.

Ing. Michaela Mederlyová vystúpila zo SR SZKT.

Za jej doterajšiu dlhoročnú činnosť v Spoločnosti, ktorá bola výrazná hlavne v organizácii odborných exkurzií doma aj v zahraničí ako aj vo funkcii tajomníka Spoločnosti, jej patrí od všetkých členov úprimné poďakovanie.

Želáme veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote a naďalej rátame s aktívnou spoluprácou na akciách Spoločnosti.

Novým členom SR SZKT je Ing. Martin Kolník, ktorý bol riadne zvolený vo voľbách v roku 2007.

facebook icon