Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Kolegovia  krajinní a záhradní architekti,

Slovenská komora architektov nás oslovuje aj prostredníctvom  našich zástupcov v jej orgánoch vo veci tohtoročného odovzdávania cien CE.ZA.AR. Popri  veľkom počte  doteraz  prihlásených diel  v architektúre budov a interiérov    je dodnes minimum /4/ prihlásených diel v kategórii EXTERIÉR,  a to nie sú diela  od KA.

Veriac, že v najbližších rokoch sa objaví záplava  kvalitných  nových exteriérov z našich radov v súvislosti s európskymi investíciami,  dovoľujem si vyzvať kolegov, ktorí môžu  hotové diela  zverejniť už v tomto roku, aby tak spravili v záujme  existencie a kvalitného obsadenia kategórie do konca mája 2010 na adresu SKA v zmysle náležitostí dostupných na www.komarch.sk., príp. upozornili ďalších  KA.  Ďakujem , pozdravujem a prajem pekné jarné dni

Eva Wernerová

 

facebook icon