Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlasuje prvý ročník

"Ceny Slovenskej republiky za krajinu"

„Cena Slovenskej republiky za krajinu“ je čestným vyznamenaním pre subjekty, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii  Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Cieľom udeľovania ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnej  a udržateľnej starostlivosti o krajinu. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných záväzkov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine.

Slovenská republika udeľuje túto cenu na podporu  prezentácie úspešných aktivít smerujúcich k ochrane, manažmentu, plánovaniu krajiny na Slovensku a následnej nominácie víťazného projektu  na udelenie medzinárodného ocenenia „Ceny Rady Európy za krajinu“.

Oprávnenými kandidátmi sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne partnerstvá), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie. Kandidáti sa do súťaže prihlasujú na základe realizácie oprávnených projektov, ktorými sú projekty s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie „Ceny Slovenskej republiky za krajinu“. Národným koordinátorom Ceny je Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici.

 

Termín odovzdania prihlášok: 18. 7. 2010

 

Bližšie informácie o „Cene Slovenskej republiky za krajinu“ nájdete na webových stránkach Slovenskej agentúry životného prostredia.

 

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1893

http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1895

 

 

 

facebook icon