Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

 

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Mesto Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Vás pozývajú na 7. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou
DREVINY VO VEREJNEJ ZELENI 2010. Počas konferencie prednesú prednášky domáci a zahraniční odborníci v tematických okruhoch:  Prezentácia technológií a metód,  ktoré exaktne stanovia stabilitu stromov, Pestovanie a ochrana drevín vo verejnej zeleni.

Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Program si môžete stiahnuť tu.

facebook icon