Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Nepremeškajme príležitosť vyjadriť sa k potrebe posilnenia starostlivosti o krajinu v SR v podobe silnejšieho legislatívneho nastroja zameraného rovnocenne na ochranu, manažment aj plánovanie krajiny v zmysle potreby riadnej implementácie Európskeho dohovoru o krajine. 

http://www.minzp.sk/eu/spolu-pripravujeme-novy-zakon-ochrane-prirody-krajiny.html 

 

Termín možnosti zasielania názorov a vyplnenia formulára: 16.03.2011

facebook icon