Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Fyzické aj právnické osoby môžu podľa legislatívy Slovenskej republiky venovať každý rok dve percentá z dane z príjmu pre mimovládne organizácie. Aj tento rok sa naša Spoločnosť uchádza o Vašu  podporu  v podobe 2% z dane z príjmu.

Ako postupovať v roku 2011:
•    Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2010 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane" , kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2%.
Termín odovzdania daňového priznania je do 31. marca 2011


Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1.    Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane nájdete tu.
2.    Vyplníte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy nájdete tu.

3.    Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na daňový úrad príslušný podľa Vášho trvalého bydliska do 30.apríla 2011


Údaje o spoločnosti:
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, občianske združenie
Tribečská 1
949 01 Nitra

IČO: 31 193 749

Vaše 2 % použijeme na nákup odbornej literatúry, propagáciu Spoločnosti, šírenie odborných poznatkov v oblasti záhradnej a krajinnej tvorby prostredníctvom vzdelávania, organizácie seminárov, konferencií, výstav

facebook icon