Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...


České centrum Bratislava, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany a ProPolis, n.o.

Vás srdečne pozývajú

vo štvrtok 14. apríla o 14.00 h

na prezentáciu

ENTENTE FLORALE

záhradnej architektky Ing. Drahomíry Kolmanovej
o činnosti asociácie Entente Florale, ktorá sa v Českej republike
venuje zveľaďovaniu miest a obcí, ich zelene i pamätihodností.

 

Viac informácií nájdete tu.

facebook icon