Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

 

Piknik 2011. Katedra záhradnej a krajinnej architektúry, Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre Vás pozýva na Verejný Piknik, ktorý sa bude konať 3. mája 2011 v mestskom parku na Sihoti v Nitre (pri PKO).  Cieľom akcie je priblížiť verejné priestranstvá ľuďom, poukázať na možnosti využívania a naučiť ich využívať plochy zelene v mestách napríklad aj piknikovým spôsobom, kedy je možné oddychovať a aktívne sa podieľať na využívaní verejných priestranstiev.

Viac info:

http://fzki.uniag.sk/02FacultyStructure/02Departments/KZKA/03Informations/piknik-2011/piknik-2011-news


facebook icon