Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Arborétum Mlyňany SAV, Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, Združenie arborét a botanických záhrad Slovenska, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV v Bratislave, pobočka Nitra Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou DENDROLOGICKÉ DNI v Arboréte Mlyňany SAV 2008 v termíne 15. – 16.10.2008. Viac sa v prípade záujmu dozviete na http://www.arboretum.sav.sk/
facebook icon