Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Odborné sympózium – 30. október 2008, ZVOLEN

Vážení kolegovia,

Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na III. odborné sympózium s tematikou detských ihrísk organizovaných vždy na inom mieste Slovenska – po Nitre a Prešove v predošlých rokoch – teraz do Zvolena, keď aj v tomto roku pripravujeme sympózium s aktuálnou tematikou pre všetky mestá a obce.

Téma je rovnako určená pre všetkých, ktorí sa podieľajú na realizácii, údržbe a prevádzke ihrísk na verejných priestorov a rozvoji miest. Diskusie a prezentácie názorov odborníkov a dotknutých subjektov sú jednou z ciest, ako možno pozitívne ovplyvniť a riešiť súčasné problémy a hľadať východiská.

Z tohto dôvodu boli oslovení a prijali pozvanie príslušní odborníci, zástupcovia samospráv, štátnej správy a zo súkromnej sféry sa budú prezentovať zástupcovia výrobcov a realizátorov detských zariadení ako aj odborník na grantovú podporu z fondov EU.

Cieľom sympózia je :
  • vytvoriť platformu pre široký odborný dialóg dotknutých subjektov a profesií pri tvorbe a realizáciách detských ihrísk a športovísk vo verejných priestranstvách miest
  • podporiť komunikáciu medzi samosprávami, tvorcami a realizátormi detských ihrísk a športovísk
  • prezentovať príklady zrealizovaných detských ihrísk a areálov na Slovensku
  • informovať o nových pravidlách a zásadách prevádzky a údržby detských ihrísk v zmysle platnej legislatívy a noriem STN EN
  • prezentovať výsledky kontroly vykonanej SOI na Slovensku
  • upozorniť na problém nedostatku ponuky na zdravé a prospešné využitie voľného času detí najmä na sídliskách
  • vytvoriť priestor na prezentáciu firiem realizujúcich a vyrábajúcich zariadenia detských ihrísk

Pre účastníkov seminára bude okrem občerstvenia a e – zborníka, pripravená tradičná prezentácia firiem zaoberajúcich sa výrobným programom súvisiacim s témou sympózia.

Všetci ste srdečne pozvaní a vítaní

Program si môžete stiahnuť tu.

Pozvánku na prezentáciu firiem si môžete stiahnuť tu.

facebook icon