Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2020

 

Fotogaléria...

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  6. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2020

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2020 stretnúť.

Pripravujeme...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2020 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Počas slávnostného večera 8. októbra 2008 v historickej budove Slovenského národného divadla udelili celkovo 6 Cien za architektúru Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR 2008.

Ceny udelili v šiestich kategóriách:

  • Bytové domy (víťaz bytový komplex Athos - Porthos - Aramis v Bratislave od autorov - Peter Čavara, Marek Kolčák, Fedor Minárik),
  • Rodinné domy (Nadstavba rodinného domu v Bratislave autora Iľju Skočeka),
  • Občianske a priemyselné budovy (Dom smútku v Modre od autorov - Vojtech Krumpolec, Mária Krumpolcová, Peter Derevenec, Juraj Krumpolec, Vladimír Vodný) ,
  • Obnova a rekonštrukcia budov (Areál starý mlyn v Branči od autorov - Tibor Zelenický, Patrícia Kvasnicová),
  • Interiér (víťaz Kardiocentrum v Nitre od autorov- Ľubomír Holejšovský, Vladimír Jarabica),
  • Exteriér (víťaz Revitalizácia toku Dubová v km 4,32 - 5,27 od autorov - Eva Wernerová, Igor Bučenec, Peter Pospiech).

Siedmym večerom odovzdávania Cien CE-ZA-AR 2008 sprevádzal Peter Kočiš, po slávnostnom večere si pozvaní hostia a sponzori pozreli divadelné predstavenie W. Shakespeare-a: Skrotenie zlej ženy.

O držiteľoch ocenenia CE-ZA-AR rozhoduje odborná porota, ktorá v prvom kole vyberie tri nominácie v každej kategórii, neskôr chodí po jednotlových realizovaných, nominovaných stavbách. Finálnou fázou rozhodovania je tajné hlasovanie, predseda poroty hlasy sčítava a výsledky sú tajné až do vyhlásenia počas slávnostného večera.

Odborná porota rozhodovala v roku 2008 v zložení:
Ing. arch. Ľubomír Závodný – predseda poroty,
Ing. arch. Igor Jeník (GER),
Ing. arch. Pavol Paňák,
Mgr. Miloš Pietor,
Ing. arch. Ján Stempel (ČR),
Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šramková (ČR),
Ing. arch. Zuzana Zacharová.

facebook icon