Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

STN a legislatíva

Právne predpisy, ktoré Vám môžu pomôcť zorientovať sa nie len v legislatíve, ale i v každodenných činnostiach a vzťahoch.

Čítať ďalej...

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

...pod týmto tradičným názvom sa uskutočnilo v poradí už tretie sympózium, kde pozvaní odborníci prezentovali svoje praktické skúsenosti s tvorbou detských ihrísk z pohľadu architekta a arboristu, dodržiavania platných legislatívnych noriem a STN EU a možnosťou získania finančných prostriedkov na ich realizáciu, naviac boli zverejnené výsledky kontroly detských ihrísk vykonanou SOI na celom území Slovenska.
Tento scenár prirodzene vyvolal živú diskusia v auditóriu, ktoré tvorila skupina šesťdesiatich zástupcov samosprávy ako správcov detských ihrísk ale aj výrobcov, ktorí mali priestor na prezentáciu svojho výrobného programu.
Výstupom zo sympózia je jednoznačný a presvedčivý fakt, že školenie tohto typu má pozitívny prínos pre všetky pozvané a zúčastnené strany, pretože momentálny stav detských ihrísk je vyhovujúci len na 50% a zdravie detí musí byť chránené na 100% a preto je len na škodu veci, že oslovené samosprávy prejavili vlažný záujem o vybratú tému, ktorá by mala byť, v záujme zdravej populácie, prvoradou.....

 

Fotogalériu z akcie si môžete pozrieť tu

facebook icon