Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Pobočka biológie drevín Nitra, Mesto Nitra, Mestský úrad Nitra, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave, Pobočka Nitra

Vás pozývajú na konferenciu s medzinárodnou účasťou:

DREVINY VO VEREJNEJ ZELENI,

Ktorá sa bude konať dňa 22. – 23. apríla 2009 v Nitre.

 

Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pokyny do zborníka si môžete stiahnuť tu.

Prihlášku si môžete stiahnuť tu.

Možnosti ubytovania si môžete stiahnuť tu.

facebook icon