Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Katedra zahradní a krajinné architektury, FAPPZ, ČZU v Praze,
Národní zemědělské muzeum Praha
a Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu - Sekce zahradních a krajinářských architektů
pod záštitou Ing. Michaely Šojdrové,
členky poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

 

pořádají dvoudenní konferenci
ODKAZ ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA
FRANTIŠKA THOMAYERA

při příležitosti výstavy „František Thomayer – zahradní architekt“ v Národním zemědělském muzeu
Praha


a za podpory Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

24. – 25. března 2009

v aule České zemědělské univerzity v Praze
a budově Národního zemědělského muzea Praha

Pozvanku si môžete stiahnuť tu.

facebook icon