Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

Stanica Žilina-Záriečie
a Odbor hlavného architekta Mesta Žilina

pozývajú študentov záhradnej a krajinnej architektúry
na druhý ročník otvoreného workshopu

Mesto Záhrada 2009 - Rajčianka


30.3.-3.4.2009, Žilina

Na workshope Mesto Záhrada sa dve desiatky vybraných študentov záhradnej a krajinnej architektúry zo škôl v Bratislave, Nitre a Ledniciach pokúšajú o revitalizáciu problematických zón v meste Žilina.

Tento rok je témou vodný tok Rajčianky v úseku na území mesta. Obyvatelia Žiliny, ležiacej na sútoku troch riek, nemajú k vode jednoduchý prístup. Študenti by mali vychádzať z faktov, ktoré v súčasnosti trápia túto lokalitu a pokúsiť sa navrhnúť konkrétne kroky a riešenia, ktoré by zmenili okolie vodného toku. Cieľom je vytvoriť priestor, ktorý nebude negatívne ovplyňovaný priemyselnou tónou a zároveň bude pevne naviazaný na obytnú zónu. Výstup by mal ľudí presvedčiť o tom, že aj toto je časť mesta, ktorá si zaslúži ich záujem.

Verejné prezentácie a diskusie v rámci workshopu na Stanici Žilina-Záriečie:

pondelok, 30.3.2009, 17:00
Koho všetkého tok Rajčianky v meste zaujíma - vodáci, rybári, cyklisti, ...
                     
utorok, 31.3.2009, 17:00
Územný plán Žilinského kraja, cestovný ruch a ochrana prírody - Mgr. J. Braciníková, ŽSK
Projekcia dokumentárnych filmov - Aleje ako súčasť našej krajiny, Putovanie starými cestami (oba ČR, r. Ljuba Václavová)

streda, 1.4.2009, 17.00
Revitalizácie tokov (prezentácia realizácií) - Doc. Ing.arch. K. Havliš, FA VUT Brno

štvrtok, 2.3.2009, 17.00
Revitalizácie tokov (prezentácia realizácií) - Ing. arch. E. Putrová, FA STU Bratislava, Ing. E. Wernerová, ateliér AWE Piešťany

piatok, 3.4.2009, 17:00
Rajčianka - prezentácie pracovných výsledkov študentov z workshopu

facebook icon