Webová stránka Spoločnosti je tu s Vami a pre Vás.

Záhradnícke fórum 2019

 

Fotogaléria - Záhradnícke fórum 2019

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu vyhlasuje  5. ročník súťaže

Park roka, Záhrada roka a Detail roka 2019

Všetky informácie nájdete na nových stránkach súťaže:

https://zahradaroka.szkt.sk/

Kontakt

Dôležité telefónne čísla, e-mailové adresy, kancelária spoločnosti. Neváhajte a komunikujte!

Čítať ďalej...

Plán činnosti

Pripravované akcie, semináre a tematické exkurzie. Termíny a miesta, kde sa môžeme počas roka 2019 stretnúť.

Čítať ďalej...

Súťaž ZPD roka

Všetky podstatné informácie o súťaži Záhrada, Park a Detail 2019 roka nájdete na novej stránke:

https://zahradaroka.szkt.sk

Fotogaléria

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu okom objektívu. Súčasnosť i minulosť SZKT v obrázkovom kaleidoskope.

Čítať ďalej...

  Správna rada zvolená vo voľbách na valnom zhromaždení sa  stretla na 1. svojom zasadnutí dňa 19.3. 2009 v Nitre.
Na programe zasadnutia bolo predovšetkým:
  • voľba predsedu, podpredsedu správnej rady a kumulovanej funkcie tajomníka a hospodára spoločnosti (sekretariát)
  • garancia okruhov činností SZKT členmi správnej rady
  • prerokovanie organizačného zabezpečenia najbližších akcií spoločnosti
  • rôzne
 
Správna rada pracuje v tomto zložení a s týmto rozdelením garancií za okruhy činnosti SZKT:
Ing. Zoltán Balko – predseda SR Spoločnosti
Ing. Libuše Murínová – podpredseda SR, INFO listy 
Ing. Mária Parráková – vedenie sekretariátu, sekcia  Správy mestskej zelene/SMZ/
Ing. Gabriel Izsák – štátna správa, grantové programy
Ing. Martin Kolník – arboristika, súťaž Tupá píla
Ing. Štefan Lančarič -  chod webstránky Spoločnosti
Ing. Mária Bihuňová -  vedenie knižnice, predaj publikácií, spolupráca s odborným školstvom
Ing. Matej Jasenka – spolupráca s odborným školstvom
Ing. Magdaléna Horňáková -  komunikácia s Komorou architektov, IFLA
Ing. Peter Vaňo – sekcia  Záhradných a krajinných architektov/ ZaKA/
Ing. Milan Beutelhauser – sekcia Realizátorov a údržby zelene/RÚZ/
Ing. Katarína Serbinová – komunikácia s Komorou architektov
 
Správna rada prerokovala :
  • organizačné zabezpečenie  Diskusného fóra na tému „Ochrana drevín“, ktoré sa bude konať dňa 2.4. 2009 vo Zvolene
  • prípravu odborného seminára, ktorý sa bude konať na Flóre Bratislava 2009 dňa 30. 4.   2009
  • organizačné zabezpečenie výstavy Súčasná záhradná a krajinná tvorba  - máj 2009
  • účasť členov správnej rady v hodnotiacich komisiách programu obnovy dediny
facebook icon