Členský príspevok schválený Valným zhromaždením SZKT, pre rok 2018 :

členský príspevok

1.    FO, PO / výška členského príspevku je 70 €, bez odberu časopisu ZPK, zvýhodnené pre 2 osoby z firmy/                                      
2.    súkromná osoba / výška členského príspevku je 35 € bez odberu  časopisu ZPK  /     
3.    mimoriadny -  pre ženy na MD, študentov, dôchodcov   16,60 € / rok
zvýhodnený -  pre MSÚ a OÚ s výhodami pre dve osoby z úradu  33,19 € / rok
4.    ročné predplatné časopis ZPK – 25 €

identifikačné údaje SZKT :
IČO : 311 937 49 - SZKT nie je platcom DPH
číslo účtu: SK63 3100 0000 0042 2013 1000 - Prima banka Slovensko a.s.
konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

 

Stiahnite si prihlášku nového člena.