Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Tribečská 1
949 01 Nitra

fakturačné údaje:
IČO: 31 193 749
DIČ: 2021668781
číslo účtu: SK63 3100 0000 0042 2013 1000 - Prima banka Slovensko a.s.