Sekcie

 dokumenty sekcie ZaKA

Zakladajúce zasadanie a vznik Sekcie správy mestskej zelene – Nitra – 01.02.2000. Predseda sekcie je ing. Párraková Mária/SR SZKT/. Pocet clenov pri založení – 8.  Sekcia pracuje dodnes.

Touto cestou Vás chceme informovať o činnosti SZKT- Sekcie realizátorov a údržby zelene a požiadať o spoluprácu v rámci sekcie. V januári 2012 sa uskutočnilo ZÁHRADNÍCKE FÓRUM v Nitre, kde mnohí z Vás vyjadrili podporu k zjednocovaniu realizátorov za účelom vzdelávania, výmeny názorov a presadzovania svojich záujmov. V rámci sekcie začal pracovať prípravný výbor, ktorý Vás chce požiadať o pripomienkovanie svojich doterajších krokov. Svojími názormi môžete prispieť k skvalitneniu činnosti sekcie - čím viac názorov, tým lepšie fungovanie. Je to možnosť aj pre Vás! Pokiaľ sa prihlásite za člena SZKT ako podnikateľ s členským príspevkom 70,-EUR, polovica členského príspevku pôjde na fungovanie sekcie. O fungovaní a úlohách máme určité predstavy, ktoré Vám posielame na pripomienkovanie. Za členov prípravného sekčného výboru sme vyberali ľudi, ktori sa aktívne zapojili a zapájajú do diania v záhradníckej obci a nie je im ľahostajná naša situácia.

Prípravný výbor :

Predseda sekcie - Ing. Milan Beutelhauser, člen spravnej rady SZKT, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

členovia prípravného sekčného výboru

- Ing. Miroslav Horváth,
- Ing.Rastislav Ferienčík,
- Ing. Róbert Mahely, 
- Ľubomír Závodný, 
- Ing. Marian Krnáč, 
- Ján Turis.

Za Vaše pripomienky, podnety a podporu budeme veľmi vďační a veríme, že spolu sa nám podarí rozbehnúť činnosť sekcie a zaktivizovať nečinných slovenských realizátorov

Dokumenty na stiahnutie:

Plán činnosti Sekcie

Úlohy Sekcie

Vnútorný poriadok