Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia,

srdečne Vás pozývame na odbornú exkurziu

BUDAPEŠŤ - súčasná záhradná a krajinná tvorba,

ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 19. júla 2014.

Podrobnejšie informácie nájdete v priložených súboroch.

V prípade dotazov nás neváhajte kontaktovať.

Žiadame Vás, vzhľadom na storno podmienky hotela, o dodržanie termínu na prihlásenie t.j. najneskôr do 10. júna 2014

Tešíme sa na Vašu účasť.

Správna rada SZKT.

 

Priložené súbory: