Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na tradičnú jesennú exkurziu, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. -18. októbra 2014. Hlavnou témou budú tentoraz vojnové cintoríny Dušana Jurkoviča na slovensko - poľskom pomedzí.

Okrem týchto jedinečných objektov sa zoznámime s hodnotami mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov a ďalšími významnými pamiatkami Severného Šariša z pohľadu krajinárskej architektúry.

Podrobné informácie nájdete v priložených súboroch: