Informácie

Téma na diskusiu

Mulčovanie

Používanie mulčovacej textílie vo výsadbách je na Slovensku…

SZKT

Stanovisko k návrhu na vyradenie SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zo siete škôl

So znepokojením sme sa na základe medializovaných informácií…

Info

Zákon o detských ihriskách

Prinášame vám dôležité informácie a odporúčania vyplývajúce z…

Téma na diskusiu

Trvalky

Kolegyne, kolegovia, niektorí z Vás sa prihlásili na…

Akcie

Výsledky súťaže Záhrada, park a detail roka 2019

Dňa 12. februára 2020 boli počas Záhradníckeho fóra…

Akcie

Záhradnícke fórum 2020

Už deviaty ročník konferencie sa uskutočnil v dňoch…

Akcie

Zelené mestá – prostredie pre život

Pod týmto názvom realizovala naša spoločnosť projektový zámer…

Akcie

Kaukaz 2019

Milí členovia a sympatizanti, do pozornosti Vám dávame…