SZKT a sociálny podnik Živá záhrada vás pozývajú na prvý zo série seminárov zameraných na zlepšenie kvality pôdy pod názvom Kompostovanie

Termín: 5. júna 2024 (streda) od 9:30

Miesto konania: Gucmanova 49, Leopoldov | MAPA

Lektori: Lucia Baľáková a Juraj Baľák

Obsah seminára:

  • Výhody kvalitného kompostu, obnova života v pôde, skladovanie, proces kompostovania pre optimálny rozvoj prospešného mikrobiómu, bakteriálny a hubový kompost, kompostový extrakt, aplikácia kompostu, extraktu a čaju
  • Založenie dvoch kompostových kôp metodikou Dr. Elaine Ingham a Johnson-Su bioreaktor
  • Výroba exktraktu z kompostu, aplikácia
  • Ukážka malej kompostárne a mikrobiómu kompostu pod mikroskopom
  • Praktické príklady a diskusia

Časový program:

9:30 – 10:00 registrácia účastníkov
10:00 – 12:50 teoretický blok prednášok (druhy kompostovania, vstupné materiály, kvalita, založenie kompostu)
13:00 – 14:00  prestávka na obed
14:00 – 15:50 teoretický blok prednášok (tepelná fáza, fáza zretia, skladovanie, tekuté prípravky z kompostu, mikroskopia)
16:00 – 17:30 praktické založenie kôp
17:30 – 18:00 zhrnutie


Organizačné informácie:

  • Prihláška: na seminár sa môžete prihlásiť najneskôr do 31.5.2024 prostredníctvom online prihlasovania NA TOMTO LINKU.
  • Účastnícky poplatok: 58€ pre členov SZKT, 75€ pre nečlenov. Úhrada poplatku sa uskutoční na základe faktúry, ktorá bude prihláseným účastníkom zaslaná mailom.
  • V cene sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie, lektorné, študijný materiál, občerstvenie počas krátkych prestávok.
  • Počet účastníkov je obmedzený, prihláste sa čo najskôr.

Bližšie informácie dostanú prihlásení účastníci cca 3 dni pred akciou, prípadne nás neváhajte kontaktovať na kancelaria@szkt.sk.Tešíme sa na vás!

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up