Publikácie

Jednou z úloh Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu je aj aktívne pôsobiť na verejnosť v záujme lepšieho poznania a chápania významu zelene v životnom prostredí.

V rámci plnenia tejto úlohy SZKT podporuje vydávanie a predaj odbornej literatúry a zabezpečuje tiež distribúciu časopisov Zahrada*Park*Krajina a INSPIRACE pre slovenských odberateľov.

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up