Kódex diskutujúcich

ÚVODNÉ USTANOVENIA A REGISTRÁCIA

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu má záujem na svojom webe www.szkt.sk poskytnúť priestor pre kultivovanú, podnetnú a neagresívnu komunikáciu medzi odborníkmi za účelom výmeny poznatkov a názorov.

Tento Kódex upravuje pravidlá diskusií na szkt.sk a povinnosti diskutujúcich. V prípade jeho porušenia si vyhradzujeme právo odmietnuť vám prístup k našim diskusiám, prípadne bez predchádzajúceho upozornenia vymazať obsah vašej komunikácie alebo zablokovať vaše osobné konto pre diskusie.

Publikovaním príspevkov v diskusiách na szkt.sk dávate Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu súhlas so zverejnením týchto príspevkov alebo ich častí na internetovej stránke www.szkt.sk a súhlas s ich šírením prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu). Za Vaše príspevky zverejnené na szkt.sk nemáte nárok na žiadnu autorskú ani licenčnú odmenu.

Na základe registrácie poskytujete prevádzkovateľovi dobrovoľne údaje, vrátane osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Potvrdením registrácie dávate prevádzkovateľovi súhlas so správou, spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov poskytnutých v procese registrácie a to počas celej doby Vašej registrácie. Vaše osobné údaje nebudú sprístupnené tretím osobám.

PRAVIDLÁ DISKUSIE

Pristupujte k ostatným používateľom s úctou. Akékoľvek osobné útoky, vyhrážky a obťažovanie budú potrestané zmazaním príspevku a/alebo vášho diskusného konta.

Absolútne neprípustné sú príspevky:

  • · obsahujúce informácie, ktoré sú nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si diskutujúci nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb.
  • · obhajujúce alebo podnecujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť a nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám,
  • · príspevky obsahujúce obscénnosti alebo vulgarizmy (či už skryté alebo priame), ako aj príspevky vyvolávajúce verejné pohoršenie,
  • · obsahujúce hrozbu fyzického napadnutia alebo fyzickej likvidácie inej osoby, alebo texty podnecujúce nenávisť (majetkovú či inú) voči tretím osobám vrátane samotných diskutujúcich.

Zakázané je písať diskusné príspevky v cudzom mene, vydávať sa za inú (najmä verejne činnú) osobu, ktorá by sa takýmto konaním mohla cítiť poškodená.

Neprípustné je degradovať diskusiu viackrát tým istým príspevkom alebo príspevkom s tým istým vecným obsahom, viacnásobným odkazom na konkrétnu webovú stránku alebo príspevkom s grafickými prvkami, ktorých cieľom je pritiahnuť naň pozornosť (napr. písanie textov veľkými písmenami).

Zakázané je vkladať do diskusií texty, ktorých autorom nie je samotný diskutujúci (citáty), v rozsahu viac ako jeden typický odsek.

Zakázané je vkladať do diskusií informácie o identite iných diskutujúcich bez ich súhlasu, najmä ich adresu alebo telefónne číslo a podobne.

ZODPOVEDNOSŤ

Pri používaní našich služieb ste zodpovední za dodržiavanie všetkých zákonov a ostatných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na miesto vášho aktuálneho pobytu.

Diskusiu na szkt.sk nemôžete zneužívať na šírenie ohováračských, nactiutrhačských, obscénnych a iných protizákonných materiálov. Zverejňovanie odkazov na webové stránky, ktorých obsah je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, je zakázané. Týka sa to napríklad stránok propagujúcich rasizmus, porušujúcich autorské práva a podobne. Takéto príspevky budú odstránené.

Neposkytujte osobné údaje a informácie v diskusiách – najmä adresu, telefónne číslo, heslá a podobne. Takéto informácie môžu byť ľahko zneužité na protizákonné účely a spôsobiť vám ujmu.

PORUŠENIA KÓDEXU

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah pridaný používateľmi v diskusii. Napriek tomu chceme, aby boli naše diskusie miestom inteligentnej profesnej debaty, preto si vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií v prípade porušenia týchto pravidiel, a to napr. zmazaním diskusného príspevku a/alebo zablokovaním diskusného konta.

V prípade závažného alebo opakovaného porušenia tohto Kódexu môže byť zablokované konto daného používateľa. Vyhradzujeme si právo vo výnimočnom prípade pristúpiť k zmazaniu príspevkov alebo zablokovaniu konta aj v prípade autorov, ktorí priamo neporušujú tento Kódex, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.

Vstupom do diskusie na szkt.sk vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a záväzok dodržiavať ich.

Prihláste svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up