Prihláška

Členom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba alebo sa štúdiom tohto oboru pripravuje na túto činnosť, alebo ktorá svoju aktívnu činnosť v obore už skončila.

Členom Spoločnosti môže byť tiež právnická osoba, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba.

Podmienkou prijatia za riadneho člena (okrem podmienok hore uvedených) je podanie prihlášky s nevyhnutnými osobnými údajmi. Členstvo vzniká registráciou člena na sekretariáte Spoločnosti a zaplatením členského príspevku.

Prihláška nového člena

Pozrite si víťazné diela súťaže Záhrada park detail roka 2023

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up