Prihláška

Členom Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu môže byť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba alebo sa štúdiom tohto oboru pripravuje na túto činnosť, alebo ktorá svoju aktívnu činnosť v obore už skončila.

Členom Spoločnosti môže byť tiež právnická osoba, ktorá profesionálne vykonáva niektorú z činností v obore záhradná a krajinná tvorba.

Podmienkou prijatia za riadneho člena (okrem podmienok hore uvedených) je podanie prihlášky s nevyhnutnými osobnými údajmi. Členstvo vzniká registráciou člena na sekretariáte Spoločnosti a zaplatením členského príspevku.

Prihláška nového člena

Prihláste do 30.júna svoje dielo do súťaže Záhrada, park a detail roka 2024.

Sledujte SZKT aj na facebooku

Sledujte SZKT aj na facebooku

Na našej fanpage nájdete novinky, aktuálne informácie aj reporty z podujatí.

arrow-up